* Thông báo

Lớp XSTK online bắt đầu vào thứ 2, ngày 23/3.
Các SV đăng ký thông tin đã được gửi thư mời tham gia.

1. Cách tham gia lớp học:

 • Bước 1: Gửi email cho xstkclass@gmail.com để được hỗ trợ nhanh nhất
 • Bước 2: Kiểm tra email, hệ thống sẽ gửi lời mời tham gia lớp theo từng Mã học phần. (việc gửi thư mời có thể mất 1-2 ngày)

 • Bước 3: Bấm [Join] hoặc [Tham gia] để bắt đầu vào lớp học.

2. Hình thức lớp học Online:

 • sinh viên học qua các video và slide bài giảng hoặc giải bài tập mà giáo viên cung cấp trong từng chủ đề cụ thể.
 • sinh viên phản hồi tương tác với giáo viên thông qua việc điểm danh và làm bài tập.
 • các thắc mắc hay câu hỏi có thể được gửi trong phần nhắn tin của từng mục [Câu hỏi] (điểm danh) hoặc [Làm bài tập], ngoài ra có thể gửi email về địa chỉ xstkclass@gmail.com.
 • hiện không có kế hoạch hỗ trợ học bằng Live Stream qua Youtube hay Facebook vì chưa hiệu quả và chưa cần thiết.

Demo video bài giảng


3. Cách sử dụng Google ClassRoom cơ bản:

 • Lớp học sử dụng dịch vụ Google ClassRoom miễn phí. Các em sinh viên chú ý không trả bất cứ chi phí nào để tham gia lớp học.
 • Google ClassRoom có thể truy cập bằng 1 trong 3 cách (đăng nhập bằng email đã đăng ký lớp học):
 • Các TAB chính của ClassRoom:
  • [Stream] hoặc [Luồng] : nơi giáo viên đăng các thông báo và hướng dẫn. Sinh viên cần đọc kỹ các hướng dẫn tại đây.
  • [Classwork] hoặc [Bài tập trên lớp] : nơi đăng tài liệu, bài giảng và cũng là nơi sinh viên nộp bài tập cho Giáo viên theo từng chủ đề.
  • [People] hoặc [Mọi người]: danh sách sinh viên của từng lớp. Hiện có 2 lớp Xác suất thống kê được tổ chức, chia theo mã học phần là 1921101002606 và 1921101002607.

4. Cách tổ chức bài học theo chủ đề:

 • Khoá học bao gồm 5 chủ đề (từ chủ đề 3 đến chủ đề 7) và 1 phần Ôn tập.
 • Mỗi Chủ đề sẽ bao gồm các mục từ A đến E như sau:
  • Mục [3A] bao gồm video và slide bài giảng. (trong đó 3 là số thứ tự chủ đề)
  • Mục [3B] bao gồm video và/hoặc slide giải bài tập mẫu cơ bản.
  • Mục [3C] dùng để điểm danh việc  SV đã hoàn thành xem mục [3A]
  • Mục [3D] dùng để điểm danh việc SV đã hoàn thành xem mục [3B]
  • Mục [3E] là phần Làm bài tập, sinh viên trả lời 5 câu hỏi trắc nghiệm.
  • Ngoài ra, mục [Hướng dẫn] sẽ có nếu cần thêm hướng dẫn hay thông báo riêng cho chủ đề đó.
 • Khi SV tương tác hết tất cả các mục từ A đến E, các bạn được xác nhận đã hoàn thành 1 chủ đề. Cách tính điểm thành phần cho chủ đề xem bên dưới.

5. Cách tính điểm:

 • Điểm:
  • Tổng điểm của mỗi chủ đề là 20.
  • Tổng điểm của tất cả 5 chủ đề là 100.
  • phần Ôn tập không tính điểm.
  • 100 điểm chủ đề được thay cho điểm bài tập nhómđiểm danh.
  • bài kiểm tra giữa kỳ sẽ tiến hành online hoặc tại lớp, tuỳ tình hình lịch đến trường, sẽ có cập nhật sau.
  • điểm ‘điểm danh’ của các buổi đã học ở trường sẽ được tính thành điểm cộng (0,5 -1 điểm) khi tổng kết khoá học.
 • Tính điểm chi tiết:
  • Mục [3A] [3B]: không tính điểm.
  • Mục [3C]: điểm danh cho mục [3A], đạt 5 điểm.
  • Mục [3D]: điểm danh cho mục [3B], đạt 5 điểm.
  • Mục [3E]: làm 5 bài tập trắc nghiệm, mỗi bài 2 điểm, tổng đạt 10 điểm.

6. Lưu ý:

 • Tất cả câu hỏi về bài học hoặc thắc mắc kỹ thuật trong quá trình tham gia lớp học tại Google ClassRoom, SV liên hệ với bộ phận kỹ thuật qua email: xstkclass@gmail.com
 • Format email, vui lòng để chủ đề:
  • liên quan bài học: [Mã học phần][Mã số sinh viên][Chủ đề số]
   • ví dụ: [1921101002606][1800000001][Chu de 3]
  • liên quan cách sử dụng ClassRoom: [Mã học phần][Mã số sinh viên][ClassRoom]
   • ví dụ: [1921101002607][1800000002][ClassRoom]