Nhớ Ba Mẹ

Ùm ùm sấm chớp
Ùm ùm mưa
Trẻ con, ra đầy sân nghịch nước
Không sợ sấm, không sợ chớp
Có con thuyền giấy
Trời chao nghiêng
Dừng lại, cho em theo với
Để em về nhà
Mặc kệ gió
Kệ sấm
Kệ mưa

(thơ của con gái đi học xa nhà)
Trần Hùng Như Anh, TP. HCM 2009

(art from https://doanhnhanplus.vn/thuyen-giay-46699.html)
Categories: Blog

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *